Näringsidkarens dejtingsajter

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavde vid näringsidkarens anläggning. Enligt avtalsvillkoren skulle avtalet förlängas automatiskt med tolv månader om det inte skriftligen sades upp senast en månad före avtalsperiodens utgång. Konsumenten sade på grund av förbi- ... om exempelvis tv-abonnemang och dejtingsajter på internet. Dessa typer av PROMEMORIA. Datum. Dnr. 2011-05-20 2011/657 Automatisk förlängning av avtal. 1 Bakgrund. Internet och utvecklingen av informationsteknologi främjar handeln mellan. näringsidkare och konsumenter. Näringsidkare använder Internet till såväl BAKGRUND Målet, NJA 2012 s. 776, gällde ett avtal mellan en konsument och en näringsidkare som gav konsumenten rätt att under tolv månader motionsträna vid näringsidkarens anläggning. Enligt avtalsvillkoren skulle avtalet förlängas automatiskt med tolv månader om det inte skriftligen sades upp senast en månad före avtalsperiodens ...

Automatisk förlängning av avtal (65 kb) - Konsumentverket